Paper Presented

NameDownload
Haki za Ardhi Kwa Wakazi Waishio Katika Maeneo Yanayokuwa Kimji - 26 Agosti 2011Download
Changamoto za Mpango wa Matumizi Bora ya Ardhi na Urasimishaji wa Rasilimali Vijijini Nchini TanzaniaDownload
CHANGAMOTO YA HAKI ZA MAKAZI NA NAMNA SHIRIKA LA NYUMBA LA TAIFA LINAVYOKABILIANA NAYODownload
CHANGAMOTO WANAZOKUMBANA NAZO WANAWAKE KATIKA KUPATAdownload
UANZISHAJI WA BENKI YA ARDHI NA UMUHIMU WAKE KATIKA KILIMO KWANZADownload
UCHAMBUZI WA MAENEO MUHIMU YANAYOWAGUSA WAZALISHAJI WADOGOWADOGO KATIKA BAJETI YA WIZARA YA ARDHI, NYUMBA NA MAENDELEO YA MAKAZIDownload
Taratibu za Sheria za Ardhi katika Utoaji wa fidia kwa Wananchi wanaohamishwa katika maeneo yao na SeikaliDownload
Miaka 10 ya Utekelezaji wa sera na Sheria za Ardhi 1999; Mtizamo wa asasi za kiraia.Download
KUANZISHWA KWA RANCHI NA UFUMBUZI WA MIGOGORO YA ARDHI BAINA YA WAFUGAJI NA WAKULIMA ILIYOJADILIWA KATIKA SEMINA YA HAKIARDHIDownload